Rólunk

Imaiskola gyermekek és fiatalok számára
(Ecole de Priere pour enfants et jeunes)

Rövid, általános ismertetés

•  Mi is ez az Imaiskola? A gyökerek Franciaországból erednek, ahol a jezsuiták vezetésével kidolgoztak egy módszert, amivel a gyerekeket és a fiatalokat, - egy egyhetes táborban a szentignáci elveket figyelembe véve - megismertetik a szentírási idézetek alapján történő imádkozással. Egy Franciaországban élő magyar házaspár (Városi János és Ilona) által került kapcsolatba dr. Rumszauer Miklós atya ezzel a mozgalommal, és 1998. nyarán egy francia atya, egy gyakorlott táborvezető asszony és egy tanárházaspár segítségével megnyitottuk az első ún. Imatábort.

•  A program délelőttönként az adott napra kiválasztott evangéliumi szakasz felolvasásával kezdődik, majd a pap bevezető gondolatai után a gyerekek ún. animatőrök (kiscsoportvezetők) vezetésével átbeszélik a hallottakat és utána egyénileg minden gyerek egy imát, gondolatot ír. Ezután következik a szentmise, ahol a prédikáció helyett a gyerekek mondják el, hogy számukra mit jelentett az evangéliumi üzenet és mi érintette meg őket. Délutánonként különböző imamódokkal ismertetjük meg a gyerekeket: kézművesség (kezek imája), zarándoklat, vetélkedő, evangéliumi jelenetek előadása, szentségimádás, kereszthódolat stb. Az egész hetet gitáros vidám dalok, játékok teszik hangulatossá, és a hangszeren játszókból zenekart alakítunk, ami napról napra épülve egyre színvonalasabban szolgál a szentmiséken.

•  Az egész hétnek van egy ún. íve, ami Jézus születésétől kezdve, a tanításokon keresztül, a bűnbánati liturgián át a kereszthódolatig, majd a dicsőséges feltámadásig vezeti el a gyerekek gondolatvilágát. A tábor zárómisével fejeződik be, ahol a szülők és barátok is részt vehetnek.

•  A tábor szervezését egy csoport irányítja, akik atyákból és világi segítőkből állnak, akik egész évben valamilyen formában (hitoktatás, Antióchia közösség) kapcsolatban állnak fiatalokkal. Ők biztosítják a gyerekek táboroztatási feltételeit (szállásolás, étkeztetés, felügyelet, stb.) és a programot is. A három táborban (Újudvar, Homokkomárom, Galambok), különböző korcsoportok szerint vannak bontva a gyermekek, így korosztályuknak megfelelőbb programot tudunk számukra biztosítani, de mindhárom táborban ugyanazokat az evangéliumi szakaszokat dolgozzuk fel. A kiscsoportvezetők egész nap a gyermekekkel vannak, ezáltal a személyes kapcsolattartás miatt a tábor nagyon családias jellegű.